Dłużnik

Przydatne informacje dla dłużnika


Przed telefonicznym kontaktem z kancelarią prosimy o przygotowanie sygnatury Państwa sprawy (np. KM 1/19) oraz danych umożliwiających zweryfikowanie tożsamości osoby dzwoniącej (np. PESEL).
W przypadku osobistej wizyty w kancelarii prosimy o przygotowanie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na weryfikację tożsamości interesanta.

 

1. Wpłaty

Wszelkich wpłat można dokonać gotówką lub przelewem na rachunek komornika, a za zgodą komornika także w inny sposób. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego (art. 815 Kpc). Prosimy o podawanie sygnatury Państwa sprawy w tytułach przelewów dokonywanych na rachunek bankowy kancelarii komornika. W przypadku dokonywania przelewu z rachunku innego niż rachunek należący do dłużnika, w tytule przelewu prosimy o wskazanie dodatkowo imienia i nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa dłużnika. Powyższe informacje pozwolą nam na szybsze przypisanie przelewu do właściwej sprawy egzekucyjnej.
 

2. Czynności komornika

Zgodnie z art. 810 Kpc w dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności. Na mocy art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28 ) za dniami wolnymi od pracy są:
 1 stycznia – Nowy Rok,
 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 drugi dzień Wielkiej Nocy,
 1 maja – Święto Państwowe,
 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 dzień Bożego Ciała,
 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;
◦ za porę nocną uważa się czas od godziny 21:00 do 7:00 dnia następnego (art. 134 § 2 Kpc oraz art. 19 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)
◦ czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez pisemnej zgody prezesa sądu rejonowego, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Poza komornikiem oraz osobami uczestniczącymi w czynnościach w charakterze urzędowym, przy czynnościach mogą być obecni wierzyciel i dłużnik. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie.
Komornik może dokonać czynności pod nieobecność dłużnika. Zgodnie z art. 812 § 2 Kpc komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba, że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.
 

Do pobrania:

Oświadczenie majątkowe - osoba fizyczna 
Oświadczenie majątkowe - osoba prawna 
.. 
..
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Polityka prywatności RODO
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności